Skip to main content
Projekt

Baroková komoda

Oprava šelak

Úpravy:

  • Vyčistenie pôvodného povrch
  • Dorobenie chýbajúcich častí
  • Šelaková politúra

Baroková komoda pochádza zhruba z polovice 18. storočia (roky cca 1730 až 1760). Najprv bola vyčistená, neskôr sme dolepili chýbajúcu dyhu a naniesli novú šelakovú politúru.

Priebeh opravy

Potrebujete pomôcť s opravou vášho starého nábytku?

Radi ho zveladíme a vdýchneme mu nový život.