Skip to main content
Projekt

Pohovka

Oprava ŠELAKOVÁ POLITÚRA Vosk
Oprava starého nábytku - Masíf
Úpravy
  • Dorábanie rezbieb
  • Doplnenie poškodených častí
  • Vyčistenie a dobrúsenie povrchu
  • Prečalúnenie sedacej časti

Z pohovky boli najprv odstránené rezby a zbytky pôvodného náteru. Následne sa dorobili chýbajúce časti rezieb, poškodené časti sa doplnili novým materiálom, a opravila a doplnila sa chýbajúca dyha. V ďalšej fáze opravy prešli všetky rezby morením, zatiaľ čo na ostatné plochy bola aplikovaná šelaková politúra a vosk. Na záver sa phovka prečalúnila.

Potrebujete pomôcť s opravou vášho starého nábytku?

Radi ho zveladíme a vdýchneme mu nový život.