Skip to main content
Projekt

Sekretár

Oprava Vosk ŠELAKOVÁ POLITÚRA
Úpravy
  • Odstránenie pôvodnej úpravy
  • Oprava dýhy
  • Vyčistenie vnútorného priestoru
  • Výmena zrkadla

Starý sekretár bol najprv kompletne očistený od pôvedneho šelaku a takisto na ňom bolo potrebné podopĺňať odlepenú alebo zničenú dýhu. Po vyčistení vnútorných priestorov sa prešlo k naneseniu novej vrstvy šelaku a na záver sa na nábytok naniesol vosk. Okrem toho sa aj vymenilo zrkaldo vo vytríne. Najkrajšou časťou sekretára je vnútorný priestor písacieho stolíka.

Priebeh opravy

Potrebujete pomôcť s opravou vášho starého nábytku?

Radi ho zveladíme a vdýchneme mu nový život.